HEMEN ARA WHATSAPP

No menu assigned!

333 ReklamArchives

Uv Baskı Nedir?

Uv Baskı Nedir? güneşe dayanımı oldukça yüksek boyanın kuruma süresini 1 saniyeden az sürede gerçekleştirmeye dayalı özel baskı tekniğidir. En genel tabirle dijital baskı, elektronik ortamda hazırlanan tasarımın (bu tasarım bir görsel ya da metin gibi çeşitlilik gösterebilir) doğrudan kağıt ve benzeri materyallerin üzerine basılması işlemi olarak tanımlanabilir. Bu baskı türünde basılacak tasarım manüel biçimde değil; teknolojinin avantajlarından faydalanılarak otomatik bir şekilde basılır.  Basılma işlemi gerçekleştirildikten sonra ise istenilen alana uygulaması yapılarak baskı işlemi tamamlanır.

Uv baskı; büyük bir hızla gelişen teknolojiyle beraber günlük hayata dahil olan ve farklı şekillerde karşımıza çıkan bir baskı türüdür. Nitekim geçmiş zamanda büyük boyutlu baskılar, serigrafi veya ofset baskı diye adlandırılan baskı türleri ile gerçekleştirilmekte idi. Fakat teknolojinin ilerlemesi ile bu tarz baskı türleri tercih edilmemeye başlanmış ve baskı sektöründe yaygın olarak dijital baskı tekniği uygulanmaya başlanmıştır. Gerçekten de yapılacak işin niteliği, kalitesi ve benzeri ölçütlere göre dijital baskı, diğer baskı türlerine nazaran daha uyguna mal olmakta ayrıca hız açısından da müşteri ihtiyaçlarına daha doyurucu şekilde cevap verebilmektedir. Dijital baskı, yine diğer baskı türlerine göre boyut sınırlandırılması engelini ortadan kaldırmıştır. Aynı zamanda basılacak materyal için hazırlanan şablonlara dijital baskıda ihtiyaç duyulmamaktadır. İşte tüm bu nedenlerle baskı sektöründe dijital baskının artık önemli bir konuma eriştiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Uv Baskı Nedir ve Nasıl Gerçekleştirilir?

Uv baskı sert ve düzgün yüzeyli malzemelere uv baskı makinesi ile gerçekleştirilen baskı türüdür. Su bazlı boyalarla yapılmasına rağmen solventli boyalarla da yapılabilmektedir. İç mekanda solvent kullanımı sağlığa zararlıdır ve yasaklanmıştır.

Uv baskı işlemi birçok aşamadan oluşmaktadır. Bunlar kronolojik olarak; baskı makinesinin hazırlanması, kartuşun takılması, makinenin ayarlanması, materyalin makineye yerleştirilmesi, materyal bilgilerinin makineye işlenmesi, çözünürlük ayarı ve baskı şeklinde sıralanabilir. Şimdi bunları ayrıntısıyla inceleyelim:

Uv Baskı Hazırlığı Nasıl Yapılır?

HAZIRLAMA: Metraj şeklinde baskı yapılacaksa üç aşamanın tamamlanması gerekir. İlk olarak materyal silindirlerin arasından geçirilerek baskı yapılacak konuma getirilir. Baskı esnasında materyalin hareketi bu silindirler vasıtasıyla gerçekleştirilir. İkinci olarak baskının yapılacağı kısma geçilir. Bu esnada silindirler üzerinde hareket eden materyal enine göre hareket eder. Bu en makinenin türüne göre 150 ile 180 cm arasında değişebilir. Baskının yapılacağı esnada silindirler durur ve basılacak tasarım materyalin enine göre götürülüp getirilerek baskı uygulaması gerçekleştirilir. Üçüncü olarak baskı sonrasında materyallerin kirlenmemesi ve baskı kayıplarının önüne geçilebilmesi için baskı makinesi içindeki kurutma sistemi vasıtasıyla kurutma yapılır ve daha sonra materyal roliklere sarılarak fikseye aktarılır. Parça şeklinde yapılacak baskılarda ise materyal baskı paletinin üzerine bırakılır ve makine otomatik olarak paleti içine alarak baskı işlemini gerçekleştirir. Baskı işlemi gerçekleştirilirken makine tasarıma bağlı şekilde boyayı aktarır. Parça şeklinde baskılarda kurutma ve sarılma işlemi ayrıca yapılır.

KARTUŞ TAKMA: Metraj şeklinde yapılacak baskılarda kartuşlar sadece boya aktarımı yaparlar. Baskı eğer pamuklu bir materyale yapılacak reaktif boya, poliamid bir materyale yapılacaksa asit boya kartuşu makineye takılır. Bu tür baskıda 8 ayrı kartuş kullanılır. Parça şeklinde yapılacak baskılarda kartuşların içinde her tür materyale baskı yapacak nitelikte pigment boyalar ve kimyasallar bulunur. Bu tür baskıda ise 4 ayrı kartuş kullanılır. Bunlar siyah, sarı, kırmızı ve mavi kartuşlardır.

MAKİNENİN AYARLANMASI: Bunlar genel olarak baskı öncesi yapılması gereken ayarlardır. Örneğin baskı kafasının kontrol edilmesi, kartuş ayarları, kurutma sisteminin ısı ayarları gibi. Ayarların doğruluğunu kontrol etmek adına numune baskı yapılması faydalıdır. Bu sayede en hızlı ve etkin biçimde baskı işlemi gerçekleştirilir.

KUMAŞIN MAKİNEYE YERLEŞTİRİLMESİ: Bu aşamada materyal baskı makinesine yerleştirilir ve baskı aşamasına geçilir. Metraj şeklinde yapılan baskılarda baskı işleminden hemen önce materyale baskı patı uygulanması gerekir. Bunun sebebi ise dijital baskı patında yalnızca boyanın püskürtülüyor olmasıdır.

Bu aşamalardan sonra sırasıyla materyal bilgisinin makineye işlenmesi, istenilen çözünürlük ayarlamasının yapılması yapılır ve baskı aşamasına geçilir.

One Way Vision Baskı

One way vision baskı ile delikli folyoya baskı yapılarak gün ışığında dışardan içerisi görünmeyen,içerden dışarısı görünen baskı elde edilir. Dış mekan reklam ve tanıtım çalışmaları; ilk günden bu yana müşterilerin en fazla üzerinde durmakta oldukları konular arasındadır. Bunun nedenlerinin başında ise doğru şekilde yapılacak olan reklamlarla firmaların hizmet ve ürün tanıtımlarını çok daha fazla kişiye ulaştırabileceklerdir. One Way Vision Baskıların ortaya çıkmaya başlaması ile beraber işletmeler yapılmasını istedikleri reklamları çok  iyi bir şekilde yapma avantajına sahip oldular. Bu tarz dijital baskı çalışmalarının böylesine fazla tercih edilmesindeki en büyük etkenlerden bir tanesi ise bina cepheleri üzerinde arzu edilen tasarımların yapılıp,mimari görünümün sağlanması gelmektedir.

One Way Vision Baskı İmalatı Nasıl Yapılır?

One Way Vision uygulamadan önce   öncelikle cephe fotoğrafı çekilip grafik tasarım işlemleri sanal ortamda yapılır. Sonra delikli folyo baskı için kullanılacak pvcden üretilmiş olan folyo hazırlanır ve üzerine dijital baskı yapılır. One way vision folyo kendinden yapışkanlı malzeme olduğu için ekstra yapıştırıcıya ihtiyaç duymamaktadır. One way vision uygulama işlemi sonrasında kalıcı uygulamalar permanent tarzındaki yapıştırıcıya sahip folyolar da kullanılabilmektedir. Folyonun sahip olduğu oldukça güçlü olan bu yapıştırıcı ile yapılan uygulama sonrasında cephe giydirme, cam giydirme uygulamaları uzun yıllar kullanılabilmektedir. Non-permanent tarzındaki folyolar istenildiği zaman camda herhangi bir kalıntı ve iz bırakmadan sıcak hava ile kolaylıkla sökülebilmektedir. Firmaların büyük bir kısmının akıllarında bu çalışmalar ile alakalı takılan en büyük soru işaretlerinden bir tanesi; dış mekan uygulamasının güneş ile temas etmesi sonrasında ortaya çıkacak olan solmaların önüne geçilip geçilmediği geliyor.

One Way Vision Baskınınn Avantajları Nelerdir?

One Way Vision Baskılarda kullanılan folyolar oldukları alandan sökülmek istenirse kolaylıkla sökülebilirler ve camda hiç bir kalıntı ve iz bırakmazlar. One Way Vision Baskı uygulanan yerde dışardan içerisi görünmez sadece tasarım yapılan baskı görünür. İçerden dışarısı da sadece güneşli zamanlarda görülebilmektedir. Gece karanlığında görülmesi için sokağın iyi ışıklandırılması gerekmektedir. One Way Vision Baskıda kullanılan delikli folyoların kalınlığı 36 mikrondır. One Way Vision Baskı su baskı boya kullanan dijital baskı makinesi ile yapılırsa laminasyon uygulamasına ihtiyaç duyulmaktadır. Folyo baskısı üzerinde dijital baskı uygulamalarında pvc ve yapışkan özelliğe sahip laminasyonlar kullanılır. Laminasyon işlemi sonrasında dijital baskının solmasını engellemek için uv koruyucu ürünler de kullanılmalıdır.

 

Solvent Baskı

Solvent baskı, dış mekan reklamcılığında kullanılan çabuk kuruyan ekonomik baskı tekniğidir. Branda,oneway vision,cephe giydirmede kullanılır. Solvent baskı kaliteli sonuçlar veren bir baskı tekniğidir. Özellikle pvc malzemeden yapılan branda baskı, oneway vision,folyo baskı gibi dış mekan reklamı ürünleri imalatında yaygın olarak kullanılmaktadır. Solventler içerdikleri ağır kokulu zehirli uçucu gazlar (voc) içerdiklerinden ötürü iç mekan baskısında kullanımı mümkün değildir.

Solvent Baskı İmalatı Nasıl Yapılır?

Tasarımı yapılan baskı materyali basılmak için solvent  baskı makinesine gönderilir. Solventli baskıda pigment adı verilen renklendirici maddeyle solvent karıştırılmıştır. Solventli baskı sayesinde baskı  oldukça kalıcı olmaktadır. Özellikle brandalar gibi plastik malzemeler ve billboard baskılar yapılırken reklamcıya büyük avantajları ve kolaylıkları sunmaktadır. Baskı esnasında uçucu madde plastiğin önünde erir ve böylece boya ya da renklendiriciler solvent uçtuktan sonra malzeme üzerine yapışarak kalıcı olur. Solvent baskının 5 yıla kadar ömrü vardır.

Dijital Baskının Avantajları

Günümüz iş dünyasında hem ticari faaliyet alanları genişlemiş hem de kişilerin ihtiyaçları değişmiş ve artmıştır. Kurumsal firmalar reklamlarını, logolarını, afişlerini, fotoğraflarını, kartvizitlerini bir materyale bastırmak ihtiyacı duymaktadır. Dijital baskı sayesinde düşük fiyata, kaliteli baskı elde edilebilmektedir. Teknoloji insan hayatını kolaylaştırmaktadır, iş hayatının neredeyse her bölümü dijitale evrilmiştir. Baskı sistemleri de teknolojiye ayak uydurmuştur. Artık büyük ya da küçük hacimli az yahut çok sayıda tasarımın baskısını yapmak oldukça kolaydır.

Dijitalden önce matbaa insanların hayatına girmiş ve ekonomik, toplumsal, kültürel alanda bir çok değişikliğe neden olmuştur. Dijitalden önce geleneksel baskı teknikleri kullanılmaktaydı. Buna en büyük örnek ofset baskıdır. Ofset baskı günümüzde hala etkin bir şekilde faydalanılmaktadır. Kurumunuz için en doğru tercihi yapabilmek için dijital baskı ve ofset baskı hakkındaki detayları öğrenmek gerekmektedir. Bu iki baskı tekniğinin arasındaki farklar nelerdir ve hangisi tercih edilmelidir sorularının yanıtlarına yazımızdan erişebilirsiniz. Bu bilgiler ışığında projeniz için ihtiyacınız olan en doğru baskı tekniğini seçebilirsiniz.

Dijital Baskı İmalatı

Dijital baskı, bilgisayarda programlar aracılığıyla (Adobe Photoshop, Corel, Indesign gibi) yapılan tasarımların (poster, logo, afiş broşür gibi) çeşitli materyallere basılması işlemine denir. Gelişen teknoloji sayesinde eski baskı sistemlerine göre daha çok avantajı vardır. Kısa sürede kaliteli baskılar elde etmek mümkündür. Baskı makineleri yardımıyla istenilen grafik, broşür, afiş, tasarım, poster direkt baskı malzemelerinin üzerine basılabilir.

Kullanıcılar kolay baskı sayesinde numune olarak baskı yapabilir, ardından tasarımda değişikliklere gidebilirler. Reklam, işletmelerin sürekliliği için olmazsa olmazdır, reklamın yapılabilmesinde de baskının önemli bir rolü vardır. Elde edilen ürünün kaliteli olması gerekmektedir. Her ne kadar dijital ortamlarda yayınlanan afişler, reklamlar popüler olsa da baskı ihtiyacı hala sürmektedir. Basılı ürünlere hala ihtiyaç duyulmaktadır.

Solvent Baskı Kullanım Yerleri Nelerdir?

Solvent baskılar, branda, delikli branda (mesh baskı), oneway vision delikli folyo, cephe fiydirme,cam giydirme, araç giydirme uygulamalarında sık olarak kullanılmaktadır.

Solvent Baskının Avantajları Nelerdir?

 • Çabuk kuruyan baskı ürünüdür. Su bazlı boya tekniklerinden daha dayanıklıdır (uv baskı hariç)
 • Solvent baskı makinesi iyi seçilirse bazı baskıların ihtiyaç duydukları laminasyona gerek kalmaz,
 • Ucuz bir baskı tekniğidir.
 • Pvc türü folyo,branda,oneway vision uygulamalarında mükemmel sonuçlar ve kalıcı baskı sağlar.
 • Solvent baskıda düşük enerji tüketimi vardır. Çünkü su bazlı baskı yapan makineler kurutma için daha çok enerjiye ihtiyaç duyarlar.
 • Dış mekan uygulamaları için en ok tercih edilen baskı tekniğidir.

Solvent Baskının Dezavantajları Nelerdir?

 • Yalnızca dış mekan reklamcılığında kullanabilirler.
 • İçerdikleri bileşiklerden ötürü ağır koku bırakırlar ve bu yüzden iç mekan baskıda kullanılamazlar.
 • Solvent baskıların mürekkebi aşırı derece yanıcıdır, bu yüzden her dış mekan ortamlarında kullanılamaz.
 • Solvent baskılar havayı kirleten zararlı bir baskı türüdür.
 • İnsan sağlığına ciddi zararları mevcuttur.

Poster Baskısı

Poster baskısı 240 gsm inkjet fotoğraf kağıdına solventsiz baskı makineleriyle yapılarak uzun yıllar ilk canlılıkta baskı deneyimini yaşayın.

Bilgisayar ortamlarında oluşturulan yazı, görüntü ve resimlerin kâğıt, cam, folyo, kumaş türü materyaller üzerine gelişmiş yazıcılar yardımıyla mürekkep püskürtülerek yansıtılması işlemine dijital baskı denilmektedir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere gelişen teknoloji sayesinde birçok materyal üzerine baskı yapılma olanağına kavuşulmuştur. Artık reklamcılık sanayinden hediye sektörüne, renkli sokaklardan modern evlere kadar pek çok alanda bu baskı tekniğinden faydalanılmaktadır. Farklı baskı tekniklerine nazaran oldukça güçlü avantajlara sahiptir. En çok yarıştığı baskı türü ise ofset baskı olarak görülmektedir. Ancak her iki baskı türünün kendine özgü fayda ve zararları bulunabilmekte, işin kullanımına göre tercih nedeni olabilmektedir. Ofset baskı günümüzde pek revaçta olmasa da baskı firmaları tarafından alternatif olarak sunulmaya devam edilmektedir.

Dijital baskı mürekkep püskürtmeli gelişmiş yazıcılar tarafından basılmakta ve kalite görselin durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. Görselin piksel sayısı arttıkça kalite artmakla beraber görsel büyütüldükçe görsellik azalmaktadır. Dijital görseller çoğunlukla piksel denilen binlerce noktanın birleşmesiyle oluşmaktadırlar. Baskısı yapılmak istenen görselin piksel oranı ne kadar düşükse görselde o kadar az nokta var demektir ve bunun tam tersi de olasıdır. Yani piksel sayısı ne kadar yüksekse nokta sayısı o kadar fazladır denilebilir. Bu durum görselin büyütülmesi sırasında ortaya çıkar yani görsel kalitesi, düşük pikselde daha hızlı azalırken yüksek piksellerde daha yavaş azalmaktadır. Bu durumu bilgisayar üzerinde bir görseli büyütmeye çalıştığınız zaman görebilirsiniz. Görsel büyüdükçe noktalar dikkatinizi çekecektir. Ofset baskıda ise kalıplar yardımıyla baskı yapılmakta çoğunlukla bu kalıplar manuel olarak düzeltilmekte ancak nokta sistemi olmadığından baskı kalitesi yükselmektedir.

Poster Baskısı İmalatı Nasıl Yapılır?

Poster baskısı için istediğiniz ölçülere göre özel tasarım kullanabilir veya sizin tasarımını birinci sınıf 240 gsm inkjet fotoğraf kağıdına basabiliriz. Yapışkanlı poster istemeniz durumunda arkası yapışkanlı fotoğraf kağıdına baskı yapabiliriz. Poster baskılar iç mekanlarda kullanılmalarına rağmen dış mekanlarda kullanıldıklarında kullanım ömürleri daha kısa olacaktır. Çünkü dış ortamlardan kolaylıkla etkilenebilmektedirler.

Poster Baskı Avantajları Nelerdir?

Poster baskısının yapıldığı dijital baskı maliyet olarak ekonomiktir. Fakat posterin kullanıldığı yere ve ölçülere göre maliyet değişebilmektedir. Fakat adet sayısı arttıkça maliyette indirime gidilebilmektedir.

Dijital baskı pek çok insan tarafından tercih edilmektedir. Çünkü avantajlı olduğu noktalar  fazladır. En başta ofset baskıya nazaran daha hızlı ve seri baskı yapma şansı mevcuttur. Kalıp hazırlanması ve yerleştirilmesi söz konusu değildir. Sadece baskı için yazıcının hazırlanması ve sistemden aktarılması yeterli bir koşuldur. Bu durum kısa sürede işlemlerin çözümlenmesini sağlar ve daha hızlı bir şekilde teslimat sağlanır.

Dijital baskı yöntemi geleneksel baskıya göre oldukça avantajlıdır. Bu avantajlar genellikle baskı adeti, zaman sorunu, tasarım esnekliği ve baskı kalitesi gibi etkenleri içerisinde barındırmaktadır. Yukarıda da ufak ufak değindiğimiz faydalarını biraz daha detaylı anlatmak gerekmektedir.

 • Düşük maliyet oranları
 • Hızlı baskı süreci
 • Tasarım özgünlüğü ve tasarım esnekliği
 • Kalite

Fotoğraf Baskı

Fotoğraf baskı ihtiyaçlarınız için en kaliteli kolaj baskı, puzzle baskı, düğün fotoğrafı baskı,magnet baskı, klasik,supreme,silk, vesikalık baskı  ürünlerimizle anılarınızı ölümsüzleştirin.

Dijital baskı elektronik ortamlarda bulunan görüntü, resim veya yazıların mürekkep püskürtmeli gelişmiş yazıcılar vasıtasıyla kâğıt, üzerine aktarılmasıdır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere aktarılacak görüntü veya basılması istenen olgunun elektronik ortamda bulunması birinci koşuldur. Tüm işlemlerimizin dijitalleşmeye başladığı bir ortamda bu koşulu yerine getirmek pek hayal gibi değildir. Elektronik ortamda tutulan, baskısı yapılmak istenen fotoğraflarınız mevcut programlarla istenilen kalite ve süslemelere konu edilebilir.

Görüntüler farklılaştırılabilir, üzerine yazı yazılabilir ve hatta photo shop yardımıyla hiç umulmadık fotoğraf efektler, yaratılabilinir. Elektronik ortamlarda yazılan yazılarda baskı öncesi düzenlemeler, harf karakter değişiklikleri, kalınlık-eğrilik şekilleri görülebilir ve ön izleme yapmak mümkündür.

İkinci koşul ise baskı yapılacak materyalin seçimidir ki bu konuda kullanıcı tamamen serbest bırakılmıştır denilebilir. Çünkü dijital baskı pek çok materyale uygulanabilir bir duruma gelmiştir.  Fotoğraf baskı ürünleri başlıca özel günlerde hediye edebileceğimiz kupalar, anahtarlıklar, çantalar ve aklınıza gelmeyecek daha birçok materyal üzerine uygulanabilir durumdadır. Düğün davetiyeleri, kartvizitler, broşürler, afişler, stickerlar, bilgi dokümanları,magnet baskı işlemleri dijital baskı teknolojisi ile renklenmiş sadece birkaç alandır diyebiliriz.

Dijital baskı teknolojisi oldukça kolay uygulanabilir bir sistemdir. Baskı öncesi ön izleme sağlanması ve baskının kalitesinin önceden ayarlanabilmesi en büyük avantajlarından biridir. Hata olasılığı oldukça düşüktür. Az sayıda yapılacak baskılar için yüksek kalitede ortalama maliyette baskılar yaratmak mümkündür.

Fotoğraf Baskı İmalatı Nasıl Yapılır?

Fotoğraf baskı için grafik tasarım çalışması yapılıp, tasarım su bazlı boya kullanan uv baskı, latex baskı vb. dijital baskı makinesine gönderilerek fotoğraf baskı imalatı tamamlanır. Sonraki aşamada fotoğraf baskı aşağıdaki şekilde yapılarak teslim edilebilir.

 

Fotoğraf Baskısı Ürünleri Nelerdir?

Klasik Fotoğraf Baskısı

Klasik olarak istediğiniz ölçülerde fotoğraf baskısı yapıldıktan sonra özel zarfa koyularak size teslim edilir.

 

Kolaj Baskı

Kolaj baskı ile fotoğraflarınızı özel bir şekilde tasarımsal olarak birleştirerek tek bir fotoğraf haline getirerek poster veya istediğiniz ölçülerde poster kağıda veya kanvas tablo şeklinde basabiliriz.

Fotoğraflı Çerçeve

En kaliteli masif,ahşap çerçeveler ile fotoğraflarınızı dekore ediyoruz.

Poster Baskı

Birinci sınıf kağıda poster ölçülerinde arkası çift taraflı bant yapışkanlı dijital baskı yapıyoruz

 

Magnet Baskı

Fotoğrafınızı dekota,mdf ahşap gibi sert malzemeye bastırıp,arkasına magnet yapıştırıyoruz. Bu sayede metal yüzeylere tutturup (buzdolabı süsü gibi) kullanabilirsiniz.

Folyo Baskı

Folyo Baskı çalışmaları geçmişten günümüze kadar geçen süre içerisinde ciddi anlamda değişim göstermeye başladı. Var olan bu değişimler ile beraber de artık baskı yöntemleri konusunda farklı çalışmaların yapılması sayesinde alınan geri dönüşler son derece olumlu oluyor. Firmalar, istedikleri tarzdaki baskı tekniklerini kolaylıkla bulmalarından sonra bunları diledikleri gibi kullanabilmek adına alanında tecrübeli isimler ile iletişime geçiyorlar. Folyo baskı tekniği de son dönemlerin gözde baskı tekniklerinden bir tanesi olarak ön plana çıkıyor. Şimdilerde baskı teknikleri arasından folyo baskının kendini diğerlerinden ayırmasındaki en önemli etkenlerin başında ise oldukça kolay bir şekilde uygulanmasına rağmen etkileyici sonuçları beraberinde getirmesidir.

Folyo Baskı Nedir?

Folyo baskılar vinil veya pvc folyo malzeme üzerine folyo baskı makineleri ile yapılması sonucu üretilen reklam ürünleridir. Yapılmakta olan işlemlerde folyo baskıda tercih edilen alanlar ise ağırlıklı olarak dijital baskı işlemleri oluyor. Folyo, herhangi bir başka malzemeye gereksinim duymadan istenilen pek çok farklı yüzeye yapıştırılabilmektedir. Şimdilerde iç ve dış mekanlarda görülen folyo baskılar, kullanım alanlarının genişliğini de ortaya koymaktadır.

Laminasyonlu Folyo Baskılar Nasıl Yapılır?

Bu tarz baskılar için kullanılan folyoların çeşitleri ve özellikleri de kullanım alanlarına bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Böyle olunca da baskılar ile şekillendirilmiş ve hazırlanmış olan folyolar, düşünülenden çok daha uzun süreler boyunca belirtilen yerlerde kullanılmaya devam edecektir. Folyo baskıcılar söz konusu olduğu zaman insanların genel olarak ilk akıllarına gelen folyolar normal folyo oluyor. Normal folyo türü cam vitrinler başta olmak üzere tabelalarda, yönlendirmelerde ve cephelerde kullanılıyor.

Şeffaf Folyo Baskı Nasıl Yapılır?

Cast folyo olarak adlandırılan folyo türü ise girinti ve çıkıntısı çok fazla olan yerlere sıcak hava aracılığı ile uygulanmaktadır. Bu tarz bir folyo baskılar ağırlıklı olarak araçların yüzeylerinde tercih edilmektedir. Araç kaplaması gibi kaplamalar için sıcak bir şekilde uygulanmakta olan bu folyonun üst kısmında özel laminasyon atıldığı takdirde ise folyo çok daha uzun ömürlü olacaktır.

Yapışkanlı Folyo Baskılar Nasıl Yapılır?

Şeffaf folyo çeşidi, dijital baskı kullanılarak ters baskı şeklinde hazırlanır ve daha sonrasında ise istenilen yere içeriden yapıştırılır. İç mekanda kullanılacak olan folyo baskı konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biri, sağlığa zarar vermeyecek ürünlerin seçilmesidir. Bunun için de su bazlı kullanılması gerekir.

Folyo Baskılar Nasıl Yapılır?

Gerek dekoratif amaçlı gerekse tanıtım amacı ile iç mekanda kullanılan folyo baskılar, direkt olarak hedef kitleye yönelik reklamların yapılmasına imkan sağlar. İç mekanda kullanılacak olan folyolarda dikkat edilecek olan konu ise su ile baskının temas etmemesi olur. Dış mekanlarda kullanılabilecek folyo baskılara istenilecek olan en önemli özellik ise dayanıklılık olacaktır. Dış etkenler ile karşı karşıya kalacak olan folyo dayanıklı olmadığı takdirde kısa bir süre içinde yıpranma, yırtılma ya da solma görülebilir. Solvent bazlı boyaların kullanılması ile beraber ise folyonun dayanıklılık oranı artar. Aynı zamanda istenildiği gibi büyük ya da küçük ebatlarda rahatlıkla kullanılarak istenilen reklam ve tanıtım çalışmalarının yapılması sağlanır.

Branda Baskı

Branda baskı, branda malzemenin üzerine dijital baskı yapılması ile elde edilen reklam ürünüdür. Branda baskıya vinil baskı da denir. Branda baskılar emlak ilanlarında, inşaatlarda, siyasi parti duyurularında yaygın olarak kullanılmaktadır. Avrupa ve çin branda olmak üzere 2 çift malzeme kullanılmakta olup, kullanılan malzeme, kuş gözü gerekip gerekmediği ve  ölçüler branda baskıların fiyatını belirlemektedir. Avrupa brandalar daha kalın ve dayanıklı malzemeden üretildikleri için pahalı olmalarına rağmen dış koşullara karşı daha dayanıklı ve çin brandadan pahalıdırlar. Çin brandalar ise ucuz ve dayanıksız olduklarından dolayı doğum günü, pankart gibi daha kısa süreli etkinlikler için kullanılmaktadır.

Branda Baskı Nedir?

Branda, ince ve üzerine baskı yapılabilen pvc folyo malzemedir. Bu malzeme üzerine dijital baskı yapılması ile branda baskılar elde edilir. İşletmelerin ya da firmaların ürünlerini dış etkenlerden koruması son derece önemlidir. Gerek güneş gerekse soğuk havalar reklam çalışmalarını düşündüklerinden çok daha ciddi etkilerler. Bu konu ile alakalı yapacakları bireysel çalışmalar ise çoğu zaman istenilen sonuçları ortaya koyma konusunda farklı sorunları beraberinde getirebiliyor. Firmaların büyük bir kısmı klasik tarzdaki yöntemleri kullanmayı denerler. Gerçekte ise bu yöntemler asla tam anlamıyla istenilen sonuçları ortaya koymaz. Şimdilerde ise branda baskıların teknikleri ile beraber artık birçok firma kendi isteklerine ve kurumsal kimliklerine göre en uygun olacaklarını düşündükleri baskı teknikleri içerisinden seçimlerini oldukça rahat bir şekilde yapmış oluyorlar.

Branda Baskı Nerelerde Kullanılır?

İnsanların büyük bir kısmı branda baskılar ile vinil baskıların farklı olduğunu düşünüyorlar. Gerçekte ise bu iki kavram aynıdır. Dış mekanlarda kullanılmak adına dijital baskı ile yapılmakta olan branda baskıları günümüzde pek çok firmanın açık alanlarında sıklıkla kullandığı baskı türü olarak ön plana çıkıyor. Çok fazla tercih edilmeye başlaması ile beraber ise branda baskının kullanımına bağlı olarak kendi içinde ikiye ayrılır. Işıklı branda baskılar ve ışıksız branda baskılar olarak iki farklı baskı malzemesinden hazırlanmakta olan bu baskılar ile beraber artık kullanılacakları alana göre en uygun olacak tarzdaki branda baskıların yapılması da sağlanmış olacaktır. Branda baskılar pek çok kişi tarafından genel olarak afiş amacı ile kullanılıyor olsa da bunun yanı sıra bir taraftan istenilen alanın dış etkenlerden korunması diğer taraftan tanıtım işlemlerinin mümkün olan en iyi şekilde yerine getirilmesi adına da branda baskılar kullanılabilmektedir.

Branda Baskıların Avantajları Nelerdir?

Geçmiş dönemlerde fotoğraf baskılarının yapımları pek de mümkün olmuyordu. Tasarımcılar illustration teknikleri ve vektörel çizimler ile resimleri oluşturuyordu. Daha sonrasında ise var olan bu çizimler müşteriler tarafından da ister istemez kabul görüyordu. Branda baskılar  ise gerek kullanım alanları gerekse renk seçenekleri konusunda oldukça geniş bir yelpazenin ortaya çıkmasına yardımcı olmaktadır. Branda baskıların en önemli özelliklerinin başında, kesim plotterlarında vinil folyonun istenilen şekilde işlenebilmesi gelmektedir. Böyle olunca da desenler, yazılar, şekiller ve rakamlar tam anlamıyla firmaların istediklerinin yerine getirilmesi işlemi de tamamlanmış olacaktır. Tabi ki bu aşamada dikkat edilmesi gereken bazı şeyler bulunmakta. Bunların başında ilk sırada ise mutlaka konusunda deneyimli kişiler ile çalışılması gelmektedir.

Firmaların branda baskıları tercih etmesindeki diğer bir etken ise isteğe bağlı olarak ayrı parçaların kaynak yapılması ile birbirine rahatlıkla eklenebilmesidir. Bu özellik sayesinde artık firmalar ister küçük isterlerse büyük boyutlardaki branda baskılarını diledikleri gibi yaptırma imkanına erişmiş oluyorlar. Özellikle de büyük boyutlarda baskılara ihtiyaç duyan fakat bunun yapılması esnasında baskının deforme olması ya da kötü bir görünüm ortaya çıkması sorununu engellemek isteyen firmalar, branda baskı ile isteklerini tam anlamıyla yerine getirmiş oluyorlar.

Işıklı Branda Baskılar

Branda veya vinil ışık geçirme özelliğine sahip pvc malzemelerdir. 440 gr – 510 gr. olarak üretilmektedir. Işıklı tabela imalatında, asma tavan uygulamalarında, baskılı ışıklı cephelerin kaplanmasında kullanılır.

Işıksız Branda Baskılar

Işıksız brandalar, avrupa branda veya çin branda / vinil malzeme üstüne baskı yapılması ile elde edilir. Brandalar tek parça üretilmezler, Belediye ve siyasi parti duyuruları, konser, organizasyon, doğum günü faaliyetlerinde, totem tabela kaplamada kullanılır.

Dijital Baskı

Dijital Baskı, yeni nesil baskı makineleri ile yapılan baskı türüdür. Dijital baskıda dijital ortamda oluşturulan veriler doğrudan dijital baskı makinesine gönderilir. Dijital ortamda oluşturulan verilerin değiştirilmesi de oldukça kolaydır. Matbaalarda ofset baskı yerine geçen dijital baskılar, ofset baskıdaki gibi film, montaj ve baskı oluşturulmasını gerektirmez.  Günümüz teknolojisiyle hızla gelişen dijital baskı sistemlerinin kurulumu da oldukça zahmetsizdir. Bu baskı türü ofset baskıya göre oldukça  hızlıdır. Maliyeti düşük ve baskı süresi de kısa olduğu için fotoğraf baskı işleminde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Dijital Baskı Nedir?

Dijital baskı, bilgisayarda programlar aracılığıyla (Adobe Photoshop, Corel, Indesign gibi) yapılan tasarımların (poster, logo, afiş broşür gibi) çeşitli materyallere basılması işlemine denir. Gelişen teknoloji sayesinde eski baskı sistemlerine göre daha çok avantajı vardır. Kısa sürede kaliteli baskılar elde etmek mümkündür. Baskı makineleri yardımıyla istenilen grafik, broşür, afiş, tasarım, poster direkt baskı malzemelerinin üzerine basılabilir.

Dijital baskılar,  günümüz kullanıcıları tarafından da vazgeçilmez ve ekonomik çözümdür. Kullanıcılar bütçe dostu deskjet, inkjet  yazıcılar sayesinde numune olarak da baskı yapabilir, ardından tasarımda istedikleri değişikliklere gidebilirler. Reklam, işletmelerin sürekliliği için olmazsa olmazdır, reklamın yapılabilmesinde de baskının önemli bir rolü vardır. Elde edilen ürünün kaliteli olması gerekmektedir. Her ne kadar dijital ortamlarda yayınlanan afişler, reklamlar popüler olsa da baskı ihtiyacı hala sürmektedir. Basılı ürünlere hala ihtiyaç duyulmaktadır.

Dijital Baskılar Nasıl Yapılır?

Dijital baskılarda geleneksel baskı teknolojilerinde kullanılan baskı kalıplarına ihtiyaç yoktur. Bu kullanıcılar için büyük bir kolaylıktır. Çünkü geleneksel baskı tekniklerinde alıp ve şablon hazırlamak günlerce sürebilir. Bilgisayar ortamında yapılan grafik tasarım,  kalıba ihtiyaç duyulmadan mevcut görüntü baskı makineleri tarafından işlenerek elde dilebilir. Dijitalde 8 ana renk için 8 ayrı kartuş kullanılır.

Dijitalde baskı işlemleri yapılmadan önce dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Öncelikle baskı yapılacak makinenin iyi bir şekilde incelenmesi tanınması gerekmektedir. Makinenin ayarları çıktısı elde edilecek ürüne göre düzenlenmelidir. Kartuş takılmalı, çözünürlük bilgileri girilmeli, kumaş makineye girerken ayarlamalar yapılmalı, baskı kafası ve desenler kontrol edilmelidir. Yanlış bir baskı elde etmemek için mutlaka numune baskı yapılmalıdır. Baskı işlemi gerçekleştirilmeden önce mutlaka son kez kontrol gerçekleştirilmelidir.

 

Dijital Baskı Nerelerde Kullanılır?

Dijital baskılar bilboardlar, cephe kaplama, delikli folyo cam kaplama, afişler, araç giydirme ürünlerinde sıklıkla kullanılmaktadır.

Dijital Baskı Yöntemleri Nelerdir?

Folyo Baskı, One Way Vision Baskı, Branda Baskı,  Vinil Mesh Baskı, Kanvas Baskı bunlardan sadece birkaçıdır.

Dijital Baskının Avantajları Nelerdir?

Dijital baskıların geleneksel sistemlere göre de birçok avantajı vardır. Hem düşük maliyetlidir hem de kaliteli baskı elde edilebilir. Çıktı alınan ürün uzun süre kullanılabilir, olumsuz hava şartlarına karşı dayanıklıdır. Günümüzde birçok firma hızın, kalitenin ve düşük maliyetin bir arada olduğu dijital baskıyı tercih etmektedir. Hız ve esneklik iş hayatında önemli bir yere sahiptir. Dijital baskı sistemi ile bir saat içinde binlerce çıktı alınabilmektedir. Ek olarak ön üretim aşamasının olmaması da kullanıcılara zaman kazandırmaktadır. Dijitalde baskı için herhangi bir kalıp kullanılmaması beraberinde tasarımda da esnekliği getirmektedir. Ayrıca tasarım üzerinde değişiklik yapmak da mümkündür. Çıktı almadan önce bir adet örnek baskı alarak beğenilmeyen kısımlar değiştirilebilir.

Matbaaların kullanmaya devam ettiği ofset baskı ile dijital baskıyı karşılaştırarak, hangi baskı ya karar vermemiz gerektiğini anlayabiliriz :

Ofset baskının süresi dijitalden daha uzundur. Dijital ise zaman bakımından daha hızlı ve avantajlıdır. Kısıtlı bir zamanda çok iş yapmak isteyenler dijitali tercih etmelidir. Ancak çok fazla ve çok kaliteli çıktı almak istiyorsanız üstelik bütçeniz de sınırlıysa o zaman ofset baskı tercih edebilirsiniz. Günümüzde her alanda dijital ön plana çıkmakta ve daha çok tercih edilmektedir. Toplu işlerde ise ofset baskı kullanmak daha akıllıca bir tercih olacaktır.

@333 Reklam

Bizi instagram üzerinden canlı takip edin güncel ürünlerimizden ilk siz haberdar olun.